Till Europa

Korridor: Vattenvägen

Skandinaviska öst-västliga korridoren över vatten via Finland, Sverige och Danmark mot Hamburg.

Stopp

Korridoren har linjer som stannar eller startar och slutar på följande platser.

Linjer

Följande linjer går hela eller delar av korridoren.