Till Europa

Fredrikshavn

Fredrikshavn ligger långt norr i Jylland i nivå med Göteborg och de har en färjehamn.

Korridorer

Det här stoppet tilhör följande korridorer