Till Europa

Korridor: Landvägen

Från norr i Sverige genom hela landet ned till Skåne och över till Danmark och vidare till Hamburg.

Stopp

Korridoren har linjer som stannar eller startar och slutar på följande platser.

Linjer

Följande linjer går hela eller delar av korridoren.