Till Europa

Korridorer

En korridor består av olika resmöjligheter i form av linjer som går efter korridoren. Det kan vara mycket parallellgående linjer från olika operatörer och olika trafikslag.