Till Europa

Till Europa på klimatsmart sätt!

Den här sajten lär dig hur man kan resa mer klimatsmart! Det fungerar såhär, vi har pekat ut ett antal korridorer genom skandinavien och ned till kontinenten och de listar vi nedan.

I en korridor finns det många olika alternativ att resa med. Så du hittar de listade, samt också lite om platser på vägen där du kan stanna för en bit mat eller övernatta.

Landvägen: Från norr i Sverige genom hela landet ned till Skåne och över till Danmark och vidare till Hamburg.

Vattenvägen: Skandinaviska öst-västliga korridoren över vatten via Finland, Sverige och Danmark mot Hamburg.

Västkusten: Korridoren västkusten är en kortare korridor med start i Oslo och slut i Köpenhamn.