Till Europa

Köpenhamn

Danmarks huvudstad! Nordens viktigaste kontakt med kontinenten.

Logi

Mat

Korridorer

Det här stoppet tilhör följande korridorer