Till Europa

Aarhus

Aarhus/Århus är danmarks nästa största stad. Tyska DB har tåg som går hit.

Korridorer

Det här stoppet tilhör följande korridorer