Till Europa

Helsingfors

Finlands huvudstad Helsingfors efter södra kusten mot Finska viken i Östersjön.

Korridorer

Det här stoppet tilhör följande korridorer