Till Europa

Till Europa med färja

Färjor varierar stort i utsläpp per personkilometer. Men situationen är svårare än så. Oftast går en hel del gods med färjan som kanske annars gått landväg på lastbil. Generellt kan man dock säga att snabba färjor släpper ut mer än långsamma.

Det finns även elektriska färjor på korta rutter. Se till exempel Helsingborg-Helsingör.