Till Europa

Till Europa med buss

Bussar har ett lågt utsläpp per personkilometer just eftersom det är många som reser med bussen och delar de relativt höga utsläppen per transportkilometer.

Elektriska bussar är ännu inte en sak då de skulle dra för mycket el. Framtiden får visa om det kommer. Tills vidare är elektrifierad järnväg oslagbar.