Till Europa

Bolag: SJ

SJ är den dominerande tågoperatören i Sverige.

Linjer

Stockholm-Köpenhamn med SJ

SJ har dagliga avgångar mellan Stockholm-Köpenhamn. Däremot stannar många i Malmö och SJ-biljetten gäller för färd med Öresundståg Malmö-Köpenhamn H.